WOM-agents – en omväg?

Jag undrar om inte “Word of mouth (WOM) agents” är att gå över ån efter vatten? Sen en tid har jag följt bl a Dave Balters företag “Buzz Agent” och förundrats över framgångarna. Jag är inte förvånad över att det går bra. Tvärtom. Jag tror oerhört mycket på WOM. Men det som förvånar mig är att företag bevisligen köper ambassadörer (agents) för att sprida sina varor/tjänster vidare på marknaden, utan att först utnyttja sina anställda av samma skäl. Nu kan jag ju inte vara tvärsäker på att så är fallet, eftersom jag inte vet hur just de företag som köpt ambassadörer även utnyttjat sin personal ifråga, men mina erfarenheter är ändå att oerhört många företag helt förbisett möjligheten, i synnerhet de stora företagen.

Anledningen till att Dave Balters drog igång sitt företag, Buzz Agent, 2002, var den traditionella marknadskommunikationens brister. Eller som han sa till DI i en intervju:

“Mediebyråer och företag anstränger sig mer och mer för att nå fram till konsumenterna, och konsumenterna anstränger sig mer och mer för att undvika dem.”

Och eftersom det är allmänt känt att de som har störst inflytande på konsumenterna är deras omedelbara nätverk av vänner, etc, så valde Dave Balters att utgå från detta faktum i sin affärsidé. Idag har han en halv miljon ambassadörer i sitt nätverk som går hans uppdragsgivarens ärenden; att sprida lite positiva vibbar om uppdragsgivarens varor/tjänster, efter att först blivit informerade om dess förträfflighet. Enligt DI så beräknas denna business omsätta 10 miljarder kronor, och 21 miljarder kr år 2011.

Detta samtidigt som företag fortfarande håller benhårt fast vid en centralt kontrollerad kommunikation, där personalen sällan eller aldrig uppmuntras att utnyttja sina sociala nätverk för att berätta om sin arbetsplats, sitt företag och dess verksamhet. Med få undantag. Är inte det märkligt?

Kolla även in svenska motsvarigheten till Buzz Agents: Buzzador.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: