Vart 10:e litet bolag marknadsför sig i sociala nätverk


Martin Lindvall skrev för några dagar sen ett intressant inlägg med rubriken: “Sociala nätverk som arbetsredskap” där han menar att man fortfarande är oense huruvida social nätverk är ett möjlighet eller ett hot för företag. Martin skriver:

“Huruvida sociala nätverk som Facebook, LinkedIn, MySpace m.fl. är att betrakta enbart som redskap för vårt personliga nöje eller värdefulla redskap för att vi bättre ska kunna utföra vårt arbete är en fråga som ännu väcker viss kontrovers. På vissa arbetsplatser betraktas de som tidsslukande produktivitetshämmare och är därför bannlysta, medan de på andra ställen i växande utsträckning integreras i det dagliga arbetet. “

Martin refererar till en rapport “Network Citizens: Power and Responsibility at Work“ från den brittiska tankesmedjan Demos, som redogör för såväl värdet som skadan av att släppa in företaget, verksamheten, och i synnerhet personalen i de sociala nätverken.

Men konstaterar samtidigt att det är närmast oundvikligt att inte bli en del i den sociala kontexten, och förmodligen något som genererar mer nytta en skada, i synnerhet om man har rätt förhållningssätt.

Även Martin proklamerar för det sistnämnda i sitt inlägg och skriver med utgångspunkt från egna efarenheter:

“Med de sociala nätverken mångdubblar jag helt enkelt antalet kunniga och inspirerande “kollegor” i mitt arbete.”

Ungefär samtidigt som Martin skrev sitt inlägg så släppte AMI Partners en nyligen gjord studie som visar att 300.000 småföretag (under 99 anst) använder sociala nätverk i sin kommunikation med marknaden. Ett antal som förväntas öka till 600.000 småföretag inom ett år – vilket skulle innebära nästa vart 10:e företag i den storleksklassen!

300.000 small business using social networks

Nathania Johnson skriver i ett inlägg i Searchenginewatch.com:

“Social media might be an increasingly attractive option for small businesses in their advertising and marketing efforts. The current economy has businesses scrambling for affordable marketing methods and social media is a possible option, depending on how its leveraged.”

I Sverige har katalogtjänsterna, i synnerhet de lokala, utgjort en del i småföretags marknadskommunikativa bas. Men i takt med att konsumenterna söker svar i andra sammanhang, ofta sociala kontexter på webben, så förflyttas även småföretagens resurser och engagemang till sistnämnda.

Passa på att läsa Jeff Quipp’s inlägg i Searchenginewatch.com i våras: “Social Media Marketing for Small Business“.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,