Bara Internet och PR ökar kraftigt nästa år


Sveriges Annonsörer kunde egentligen bara utse två vinnare i färsk undersökning av sina medlemmars investeringar i marknadskommunikation 2009: Internet och PR.

Bara Internet och PR växer kraftigt nästa år

61,3% av respondenterna avsåg öka sina investeringar på Internet och 38% i PR. Bara några futtiga procent avsåg minska sin kommunikation i dessa dicsipliner. Starkt av Internet och PR i synnerhet i en osäker tid, då en överväldigande majoritet säger sig vilja lämna marknadsbudgeten oförändrad eller minska den.
Margareta Kylberg, medierådgivare på Sveriges Annonsörer, menar i ett pressmeddelande på Newsdesk att det inte känns “helt överraskande med tanke på Internets extrema mätbarhet och PR som en ”nyupptäckt” kommunikationskanal”,

Erik Westerberg på Dagens Media nappade på releasen med förhöll sig en aning tveksam till undersökningen vars svarsfrekvens endast var 29 procent av de tillfrågade 471 medlemmarna. Något jag är benägen att hålla med om.

Jennifer Bark hade några dagar tidigare skrivit en artikel på ungefär samma tema i Internet World: “Så annonserar vi nästa år“. Där hon frågat tre relativt erkända och etablerade medierådgivare på Starcom, Ad-on och Carat Interactive: “…vilka digitala annonstrender som är heta 2009?” Trots att man frågar efter “annonstrender” letar sig PR ofta in i svaren i form av buzz, viral spridning och SEO. I annat fall talar man om Internet i största allmänhet och där mobil internet i synnerhet. Samt – sist men inte minst – mätbarhet och ROI.

Jag kan inte annat än att hålla med. Och får man tro oss rätt så kommer TV, Radio, och i viss mån press, få det riktigt riktigt tufft nästa år. Men det får tiden utvisa.

Däremot verkar vi svenskar inte ensamma om besluteta att satsa mer pengar på Internet Marknadsöring. Enligt Minpark blogg så hänvisar med till eMarketer, med uppgifterna att denna disciplin skulle växa med 14,5% nästa år. I finanskrisens spår har man tonat ner förväntningarna något med tror på tillväxt så stor som 9%.

Internet Marknadsföringen växer med 9% nästa år

Andra bloggar om: , , , , , , ,