580 miljoner sociala nätverkare skrämmer skiten ur makthavarna


Den alternativa nobelpristagaren Amy Goodman, skriver idag på DN Debatt att “Hoten mot journalistiken har aldrig varit större“. Och avser då “hot” i dubbel bemärkelse; både den oberoende och kritiska granskande journalistiken och dess journalister; journalistiken till dess undergång, och journalisterna till livet. Hand i hand.

Jag kan inte annat än att hålla med; public service lever ett förtynande liv, medan de kommersiella mediebolagen blir större och starkare. Sistnämndas syfte är inte främst att granska makthavare, utan att lämna mesta möjliga utdelning till sina aktieägare. Och om varken läsarna eller annonsörerna sviker vid redaktionella nedskärningar så finns ingen anledning att inte göra dem. Svart på vitt.

Amy skriver inledningsvis i debatt-artikeln:

“Vi behöver journalister som ställer makthavare till svars, inte skyddar makthavarna. I dag står de fria medierna inför större hot än någonsin förr. Runt hela jorden blir journalister hotade, trakasserade, slagna, bortrövade och dödade. Samtidigt kontrolleras mediesystemet i allt större utsträckning av färre och färre storbolag. Deras kontroll över medierna garanterar att det riktas minimal kritik mot dem i pressen. Vi erbjuds allt mer av mediebrus, dimridåer, förvanskningar. och halvsanningar. Men vad vi behöver är kritik, opposition och av makthavarna oönskade avslöjanden.”

Vidare skriver hon:

“Genom att erbjuda ett forum för människor att tala om sig själva kan medierna bli en avgörande kraft för fred. Medierna kan bygga broar mellan samhällen, snarare än att förorda bombandet av broar. Medierna bör utgöra en fristad för avvikande åsikter.”

“Fria och öppna samhällen behöver oberoende medier för att säkerställa att makthavarna granskas, utmanas och hålls ansvariga för vad de gör. Oberoende medier är nödvändiga för att frambringa skapande debatt och nya insikter, för att möjliggöra ett fredligt och intellektuellt utbyte av idéer, konst, kultur och kritiskt tänkande.”

Jag är den förste att hålla med, men jag tycker att Amy glömmer en väldigt viktig komponent; de nya medierna; de sociala medierna; den sociala webben som givit alla en möjlighet, en makalös möjlighet, att ventilera åsikter.

Enligt min mening så har de oberoende medierna aldrig varit fler och mer kraftfulla än vad de är idag; de nya medierna.

Jag läste i en rapport från Comscore World Metrix att av världens nära 900 miljoner internetanvändare (under juni månad 2008), så använde 580 miljoner av dem sociala nätverk på webben. En ökning på 25% jämfört med samma period.

Av 900 miljoner internetanvändare, så finns 580 miljoner i sociala nätverk

Och det går inte en dag utan att folkets röst via dessa sociala nätverk, fått makthavare i kraftig gungning. Men detta verkar Amy helt har förbisett i sin artikel. Jag får istället en känsla av att hon utgår från de traditionella medierna; radio, TV och pressen (inledningsvis skriver hon t o m att “…för oss journalister att ta våra pennor, mikrofoner och kameror med oss ut…”. “Pennor…”!!!?).

Amy avslutar sin artikel som hon börjar:

“Ändå kontrolleras mediesystemet i allt större utsträckning av färre och färre storbolag, som publicerar fler och fler annonser från olje- och kolbolag, vapentillverkare, läkemedelsföretag och allsköns andra stora finansiella intressen. Dessa storbolags kontroll över medierna praktiskt taget garanterar att det riktas minimal kritik mot dem i pressen.”

“Vi behöver medier som ställer makthavare till svars, inte skyddar makthavarna. Och vi behöver medier som bevakar dem som bara skapar mediebrus och på så sätt utarmar medierna.”

Jag håller med. Och – ja – det är tråkigt. T o m förkastligt. Men glöm inte kraften i de nya “oberoende” medierna. Något som jag anser vara den största demokratiska bidraget på mycket mycket länge. Förvisso på gränsen till informations-anarki. För faktum kvarstår: 580 miljoner sociala nätverkare på webben skrämmer skiten ur makthavarna varje dag.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,