PR-branschen splittrad i IRM-frågan

Efter år av diskussioner och velande så verkar nu IRM har beslutat sig för att mäta även PR. Till branschorganisationernas stora gläjde – och sorg. För branschen är uppenbarligen splittrad. Svenska PR-företagen vill. Men Precis vill inte.

Svenska PR-företagen har länge lobbat för att få IRM att börja mäta PR. Jag hittade ett protokoll från ett möte den 4 maj 2006, där en diger samling nyckelpersoner inom branschorganisationen ifråga var närvarande. Sammanfattningen av mötet löd:

“Efter förfrågan från Svenska PR-företagen tar nu IRM initiativ till att undersöka möjligheterna att fortsättningsvis genomföra kvartalsvisa mätningar av omsättningen inom pr-branschen. Fördelarna med regelbundna mätningar är många:

  • IRMs kvartalsstatistik får stort genomslag i medierna och en ökad exponering av pr-branschens tillväxt bidrar till tydligare roll för pr som marknadsdisciplin.
  • Ju större och mer etablerat ett företag blir, desto viktigare blir det att kontrollera att prestationen ligger i linje med konkurrenternas utveckling.
  • Att känna till styrkeförhållanden mellan de olika medierna har i de flesta förhandlingslägen varit till konkret nytta, dels för att det förmedlar seriositet hos själva bolaget dels hos hela pr-branschen.
  • Vid strategisk planering av framtiden är det av stor vikt att känna till rörelserna för övriga medier.
  • Att mäta omsättning fyra gånger per år ger god och relevant statistik som kan användas i verksamheten.

Bedömingen enligt ovan kanske har ändrat sig sen dess, men Karin Pontén då närvarande idag ordförande i Svenska PR-företagen uttrycker sig fortfarande i positiva ordalag, här bl a i Dagens Media:

– Att finnas med i IRM har stått på Svenska pr-företagens prioriteringslista sedan vi startade för tre år sedan. Vi i pr-branschen borde jubla. Genom att vara med i det här sammanhanget är pr en påminnelse när marknadscheferna sätter sina mediebudgetar.

Men Svenska PR-företagens storebror, eller tvillingbror kanske vore mer diplomatiskt att uttrycka sig, branschorganisationen Precis, är direkt negativt inställda till IRM’s beslut, och har därför satt sig på tvären. Generalsekreterare Kaj Flick kommenterar IRM’s beslut så här i Dagens Media:

– Vi har konsekvent bedömt att det är omöjligt att på ett vettigt sätt redovisa pr i IRMs diagram och tabeller. Bland annat för att den största delen av den rådgivning inom public relations som våra medlemsföretag ger inte har med reklam/medieinvesteringar att göra, dels för att de största företagen och därmed den största delen av branschen pga lagstiftning inte får redovisa sina siffror löpande under året.

– Det är en väldigt viktig uppgift för en branschförening att kunna beskriva branschen i siffror, men pr passar inte in i IRM:s verktyg, tillägger han.

Fortsättning följer…

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: