Ny rapport: Journalister ointresserade av sociala medier


För en dryg månad sen släppte The George Washington University i samarbete med Cision (USA) en rapport på temat: “How the Press Uses and Values Public Relations and Other Media Resources”.

I slutet av förra året skickade man ut 12 frågor till 12.337 journalister i USA, varav 745 av dem svarade på alla frågor (svarsfrekvens 6%).

Syftet med undersökningen var bl a att försöka förstå hur journalister använder och värderar olika källor i sitt arbete.

Här några slutsatser som sticker ut:

Websajter generellt sett är den i särklass populäraste källan. 93% använder den “hela tiden” (minst en gång per dag). Till skillnad från bloggar och sociala nätverk, som bara 23% resp 8% använder hela tiden.

journalister ointresserade av sociala medier

Tvärtom så menar 50% av journalisterna ifråga att de aldrig använder sociala nätverk – och 21% att de aldrig använder bloggar – som källa i sitt arbete.

Journalister ointresserade av sociala medier

Då är tips från PR-kommunikatörer betydligt populärare: 38% av journalisterna menar att de alltid använder denna källa och bara 6% att de aldrig använder denna källa.

Hur viktig olika källor är på en skala 1-5 (oviktig till mycket viktig), så får websajter generellt sett 4,58, tips från PR-kommunikatörer (pressmeddelanden) 3,88, medan bloggar bara får 3,19 och sociala nätverk bara 2,19 d v s tämligen oviktiga.

journalister ointresserade av sociala medier

Men när det kommer till att gälla tips från PR-kommunikatörer så får alla följande påståenden 4+ (mycket viktigt) på samma skala som ovan. MEN tipsen ska:

  • vara mer relevanta; överensstämma mer med mina intressan.
  • vara mindre säljande
  • innehålla mervärden för min målgrupp
  • större nyhets- och/eller informationsvärde
  • innehålla svaren på frågorna: vad, vem, var, när, varför, hur?

journalister ointresserade av sociala medier

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

“Hash tag”-förvirring på Twitter


Det råder “hash tag”-förvirring på Twitter inom diverse ämnesområden. Senaste exempelet är “hash tag:en” #guld som den senaste tiden har använts av Sveriges Reklamförbund och diverse engagerade mikrobloggare, för att tagga upp alla inlägg som rör Guldägget.

Reklamförbundet gick ett steg längre och skapade den då utmärkta sidan guldsnack.se för alla som inte twittrade, men som ändå ville följa diskussionen kring Guldägget på Twitter. Sajten uppmanar sina besökare: “Läs det senaste twittret om Guldägget”.

Problemet är att de inte var ensamma om att vilja använda #guld. I skrivande stund ser jag att det också finns hockey-entusiaster som använder #guld på Twitter för att skapa dialog med likasinnade.  Resultatet blir minst sagt knasigt.

"Hash tag"-förvirring på Twitter

Om trenden fortsätter, och det lär den ju göra, så kommer #guld bli tämligen ointressant att följa.

Andra bloggar om: , , , , , , ,