Nyheter om klubbyten vanligt på Facebook


I förrgår skrev Anna Persson en notis i DN med rubriken: “Avslöjade övergången – på Facebook”. Hon refererade till det faktum att Leeds talang Luke Garbutt nu är klar för Everton, och att  han avslöjade detta på Facebook. Där sistnämnda ansågs utgöra själva nyhetsvärdet.

Jag kan förstå och acceptera att nyheter som kan få stora konsekvenser, av såväl ekonomisk som annan karaktär, bör tänkas igenom noga innan de släpps. Vilket inbegriper val av kanal. Och att Facebook då kan uppfattas som något udda.

Men icke – att släppa nyheter på Facebook, eller i något annat socialt webbaserat sammanhang är inga konstigheter. Tvärtom är det vanligt förekommande. Och ofta med gott resultat. Det gäller inte minst sportsliga övergångar inom såväl fotboll som andra sporter. Gräv lite så får ni se.

Med stor sannolikhet släpps fler nyheter på Facebook, och liknande, än på något annat sätt, exempelvis releaser till media via e-post.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,