Medborgarjournalistik INTE en fluga anser 90% B2B-journalister i ny undersökning

Den relativt ansedda B2B PR-byrån Arketi i Atlanta, USA, har undersökt hur B2B-journalister förhåller sig till nya generationens web och journalistik. Sammanfattningsvis kan man konstatera att dessa journalister ännu inte har full koll på social media, men att de är på hugget. 43% visste inte vad en social media newsrelease var för något. Av de 57% som visste vad det var, så ansåg bara 2% att den var mycket användbar. 90% sa sig inte veta särskilt mycket om medborgarjournalistik.

Medborgarjournalistik en fluga - menar 90% B2B-journalister

På frågan varifrån affärsjournalisterna fick sina uppslag så svarade 92% av dem, att de kom från “vanliga” pressreleaser, medan bara 7% svarade att de kom från Twitter, och 10% från Sociala nätverk.

Medborgarjournalistik en fluga - menar 90% B2B-journalister

Däremot så framgår det att B2B-journalisterna generellt sett spenderar 20 timmar i veckan online. Och som svar på frågan vad dem gör på Internet, svarar 95% – söka på Google, m fl. 89% – leta efter uppslag. Och 87% söka efter nyhetskällor.

Och de verkar onekligen välkomna de sociala webbtjänsterna både som genrellt webbfenomen och som arbetsverktyg. När respondenterna fick frågan hur de kände för denna “nya typ av journalistik” så svarar 90% att det inte är fluga. 83% ansåg den heller inte vara skadlig för journalistiken (fjärde statsmakten) i stort. En majoritet av journalsiterna såg tvärtom positivt på dess utveckling. Och att kvaliteten på medborgarjournalistiken var tämligen hög.

Värt att nämna är att hela 85% av journalisterna hade konto på LinkedIn.

Medborgarjournalistik en fluga - menar 90% B2B-journalister

Det framgår ingenstans hur många journalister som deltagit i undersökningen eller vad de exakt jobbar som och/eller med. Däremot framgår det att samtliga respondenter arbetat som journalister i minst tio år med bl a ekonomi, teknologi, bygg- och anläggning, elektronik, finans och bank, hälsa och juridik.

Om ni tycker att kommentarerna inte överensstämmer med inlägget ovan, så beror det på att jag ändrat i texten då de som kommenterat gjort mig uppmärksam att jag tolkat en del data helt fel. Så TACK för det.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

11 Responses

 1. […] Medborgarjournalistik en fluga anser 90% B2B-journalister i ny undersökningSiffrorna förklaras enkelt med att a) journalisterna i det här fallet måste betraktas som subjektiva och b) bloggistik är väsensskilt från journalistik och bör helst inte jämföras på detta sätt. […]

 2. […] Medborgarjournalistik en fluga anser 90% B2B-journalister i ny undersökning […]

 3. […] Medborgarjournalistik en fluga anser 90% B2B-journalister i ny undersökning- Okunskap gör medborgarjournalistik till en fluga? […]

 4. […] Medborgarjournalistik en fluga anser 90% B2B-journalister i ny undersökning […]

 5. Den olyckliga placeringen av frågorna och bytet av sidor för positiva och negativa svar i den sista bilden gör att du tolkar diagrammet fel.

  Svaren på de tre sista frågorna ska tolkas tvärt om mot vad du gjort. Titta längst upp i hörnen…

  • Marcus, ja ja, du har helt rätt. Jag tolkade den delen helt fel. Tack för din uppmärksamhet. Nu hamnade ju saker och ting i en helt ny och annan dager. Jag ändrade i texten. Tack igen.

 6. “När respondenterna fick frågan hur de kände för denna “nya typ av journalistik” så svarar 90% att det är en fluga. Och 83% ansåg den vara skadlig för journalistiken i stort (fjärde statsmakten).”

  Är det inte tvärt om? På bilden du har tas det ju upp olika påståenden och visar sedan ja eller nej, och enligt den tycks de två påståenden du tar upp (“it’s harmful to the fourth estate (the press)” och “It’s a fad”) ha motsatt svar till vad du säger. I det första står det ju att 90% säger nej, vilket då väl betyder att de säger nej till det påståendet, alltså så anser 10% att det är skadligt. Det är samma sak i det andra påståendet, där säger 87% nej, och 13% ja.

  • Ja ja, javisst du har också helt rätt. Jag tolkade den delen helt fel. Tack för din och andras uppmärksamhet. Nu hamnade ju saker och ting i en helt ny och annan dager. Jag ändrade i texten. Tack igen.

 7. Jag är lite förvirrad av den sista grafen. Vad är det journalisterna svarar “Ja/Nej” på? Att påståendet stämmer? I så fall så säger dom ju precis tvärt om mot vad du säger. Antar att jag misstolkar grafen dock 🙂

  • Ja ja, javisst, Emil. Du är den tredje som uppmärksammat detta. Du har helt rätt. Jag tolkade den delen helt fel. Tack för din och andras uppmärksamhet. Nu hamnade ju saker och ting i en helt ny och annan dager. Jag ändrade i texten. Tack igen.

 8. […] Medborgarjournalistik INTE en fluga anser 90% B2B-journalister i ny undersökning […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: