Reseguiden anlitar MyNewsdesk för internationell förmedling av pressinformation


Med landsspecifika pressrum på MyNewsdesk.com kan Reseguiden nu kommunicera med sina olika marknader med lokal anpassning.

Reseguiden är ett av de företag som efterfrågat möjlighet att använda MyNewsdesks PR-verktyg i flera länder. Med egna pressrum för olika marknader och  på respektive språk är det lättare att bygga goda relationer med journalister, bloggare och konsumenter. Se Reseguidens svenska, norska och internationella pressrum på MyNewsdesk.

Reseguiden har även valt att synkronisera sina pressrum på MyNewsdesk.com till sina lokala hemsidor, på reseguiden.seorbville.no och orbville.com. Det innebär att den information som de publicerar på MyNewsdesk.com i realtid också kommer att publiceras på deras respektive hemsida, samtidigt som den sprids via MyNewsdesks distributionsnätverk. All statistik visas på deras konto på MyNewsdesk:Publish (publicerngsverktyget).

MyNewsdesks internatinella plattform lanserades den 11 september i år och riktar sig till svenska företag som vill nå ut på en internationell marknad och till utländska aktörer som efterfrågar ett effektivt PR-verktyg. Läs mer om tjänsten här.