BBC journalister nekas blogga


Nya redaktionella riktlinjer för BBC’s journalister: “Ni får inte blogga om något som inte också går ut i etern”. Det skriver James Robinson i en artikel i the Guardian.

BBC’s Editorial Guidlines är relativt kända för att vara omfattande och genomarbetade, men kritiker menar att det snarare byråkratiserar och därmed försvårar det journalistiska arbetet.

Jag har själv inte läst igenom det nya förslaget på Editorial Guidlines, men hajade till när jag läste artikeln i Guardian.

I min värld är bloggen ett självklart arbetsverktyg för journalister att komma i kontakt med källor med vilka de kan utbyta information och erfarenheter.

Vad kan skälet vara för att neka journalister att blogga “off the record”? Och omfattas mikrobloggen månne?

NY Times senaste sparkrav: Inga tidningsprenumerationer till journalisterna


NY Times senaste sparkrav: Inga tidningsprenumerationer till journalisternaNY Times senaste sparkrav: Inga tidningsprenumerationer till journalisternaSparkrav slår hårt mot NY Times journalister. Oproportioneligt hårt kan man tycka när den administrativa chefen, Gloria Bell, t o m nödgats dra in på deskens alla tidningsprenumerationer.

The New York Observer skriver i en artikel:

“If reporters want to check out the competition in the Post or the News, they can buy their own copies.”

Och refererar till det meddelande Gloria Bell gick ut med till berörda på tidningen ifråga:

“Folks, You all know how tight budgets have become. They are getting tighter. Because of that we have decided to cut all subscriptions to newspapers and magazines that come in from the news dealer. If you wish to read any of the tabloids or out of town papers, either purchase your own or share with co-workers who purchase them to read on their way to work.”

Jag hyser full respekt för att tidningshusen måste ta till alla medel för att komma på fötter, men denna åtgärd känns väl drastisk. Är det inte att bita sig själv i svansen?