BBC journalister nekas blogga

Nya redaktionella riktlinjer för BBC’s journalister: “Ni får inte blogga om något som inte också går ut i etern”. Det skriver James Robinson i en artikel i the Guardian.

BBC’s Editorial Guidlines är relativt kända för att vara omfattande och genomarbetade, men kritiker menar att det snarare byråkratiserar och därmed försvårar det journalistiska arbetet.

Jag har själv inte läst igenom det nya förslaget på Editorial Guidlines, men hajade till när jag läste artikeln i Guardian.

I min värld är bloggen ett självklart arbetsverktyg för journalister att komma i kontakt med källor med vilka de kan utbyta information och erfarenheter.

Vad kan skälet vara för att neka journalister att blogga “off the record”? Och omfattas mikrobloggen månne?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: