Kommunikativa experter om företagens optimala webbnärvaro


Elias Betinakis undrade igår “hur en optimal webbnärvaro ska formuleras. Vad är optimal? Vad är webbnärvaro? Vad är egentligen det allra viktigaste?” Och vidare: “Vad är det allra viktigaste att tänka på för företag i det nya förändrade kommunikationsklimatet? Varför?”

Elias ställde frågan till några av de han anser vara de “bästa och smartaste webbtänkarna”. Och i skrivande stund har några av dem kommit med väl forumulerade och skarpsynta svar, som jag anser vara väl värda att läsa.

Johan Ronnestam inleder sitt inlägg med att “en optimal webbnärvaro går generellt ut på att placera sig ett steg före konkurrenterna på en mognadstrappa som står i förhållande till den egna branschens, substituts eller andra framåt- eller bakåtintegrerande aktörers digitalisering.”

Judith Wolst river av sju heta tips:

 1. Lyssna
 2. våga kommunicera
 3. våga göra lite fel ibland
 4. mät vad som händer
 5. acceptera att alla inte kan älska er
 6. ge inte upp
 7. var redo för nya tåg som dyker upp.

Björn Alberts specar följande svar på vad som är det viktigaste att tänka på för företag i det nya förändrade kommunikationsklimatet?

 1. Känn målgruppens behov
 2. Identifiera vart representanter från målgruppen går att finna
 3. Kom fram till vad varumärket måste göra för att vara den som bäst tillfredsställer dessa behov
 4. För att leverera god affärsnytta måste sannolikt heliga kor slaktas. Gamla sanningar ifrågasättas. Befintliga branschstrukturer rivas. Bekvämlighet läggas åt sidan.

OSV.

I stort sett håller jag med dem alla, som för övrigt är stora inspiratörer för mig. Det finns inte så mycket att tillägga. Men med ett enligt mig viktigt notering: Jag tycker “svaren skulle bli mer intressanta och mindre filosofiska om frågan var mer nyanserad”. Vad en “optimal webbnärvaro” är skiljer sig ju extremt mycket från företag till företag. I de fall “webbnärvaron” är av kommunikativt slag, så är deras strategier i många fall väsenskilda, och så även deras mål. Att komma med ett generellt svar på frågan är därför nära nog omöjligt.

Att tillägga: Som ni också ser så ingår merparten av människorna ovan i det vi något slitet och initierat kallar “bubblan”. Som namnet antyder rör det sig om människor med i stort sett samma synsätt och värderingar rörande hur företag bör förhålla sig till och utnyttja det nya kommunikativa landskapat. Ja, jag är absolut en av dem.

Det hade ju varit intressant att få svar från några utanför denna initierade krets människor.

Till sist så ligger boken “De ovanliga: Människor som går mot strömmen” av Åke Mokvist just nu på mitt soffbord. Om vi rent metaforiskt utgår från att de varit företag, så vågar jag lova att många av dem inte skulle förhålla sig till det kommunikativa landskapet som vi rekommenderar ovan. Men i mina ögon handlar boken om en samling hjältar som verkar vara oerhört tillfreds med sina respektive liv.