Internet – a random acts kindness

“Sharing is caring” som man brukar säga. Web 2.0 handlar delvis om att bjuda på sig själv för att att andra ska få det lite bättre. För att den som ger, är den som får.

Harvard-professorn, Jonathan Zittrain, håller ett underbar dragning på Ted Talks på temat: “The Web as random acts of kindness”Int.

Ägna 20 min åt detta tal, och ytterligare 20 min åt hur du kan applicera dessa tankar till din verksamhet.

One Response

  1. […] Från @ddesk Ett underbart tal av Harvardprofessorn Jonathan Zittrain: Internet – a random acts kindness: “Sharing is caring” som man brukar säga. http://bit.ly/C6nkn […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: