Hur social vill du vara?

Aldrig någonsin tidigare har man kunnat vara så social som idag. Men hur social vill du vara egentligen? Och varför?

Chefredaktören på InternetWorld, Magnus Höij, menar att “den sociala webben kräver sociala människor” i ett nyligen publicerat blogginlägg. Han konstaterar att Web 2.0 (det lite mer tekniska sättet att beskriva den nya generationens web) inte har samma sociala höjd som den “sociala webben” och “sociala medier”. Och tycker vidare att skillnaden är av stor betydelse då det ställer krav på oss användare att vara sociala. Vilket i synnerhet även gäller den som “är satta att förvalta företagens sajter”, som Magnus anser inte alltid är av den sociala sorten.

Jag är av den åsikten att bara för att en del av webben skapat fantastiska förutsättningar för sociala aktiviteter, så är det ju inte ett måste att ansluta sig till dessa. Varje enskild människa respektive företag, och liknande måste komma underfund med vad de vill få ut av sina liv respektive webben som en del av livet. Vill man vara social? Varför? Och i vilken utsträckning i så fall?

Jag är av den uppfattningen att webben inte skiljer sig nämnvärt från det fysiska rummet, exempelvis krogen. Liksom webben kan krogen vara en social plats. Förutsättningarna finns, men behöver inte utnyttnas. Det går utmärkt att sätta sig i ett hörn och läsa en bok. Men om du nu har för avsikt att skapa nya kontakter och relationer, så ökar ju chansen att så sker om du är hyfsat social.

Magnus skriver: “De som på företagets uppdrag ska driva en sajt, vara delaktiga i samtalet på nätet, att hantera communities eller en blogg, ja de måste också vara extremt socialt kompetenta.” Check! Det håller jag med om. Såvida företagen vill vara “delaktiga i samtalet”.

Men den fråga vi alla måste ställa oss är hur sociala vill vi vara? I vilken omfattning vill vi delta i samtalet? Som ni vet så arbetar jag aktivt med att företag ska förstå värdet i att just delta i samtalet på webben. Men jag hyser respekt för såväl företag och människor som vill verka utan att synas.

Elias Betinakis undrade för en tiden sedan “hur en optimal webbnärvaro skulle formuleras. Vad är optimal? Vad är webbnärvaro? Vad är egentligen det allra viktigaste?” Och vidare: “Vad är det allra viktigaste att tänka på för företag i det nya förändrade kommunikationsklimatet? Varför?”

Några kommunikativa experter gav välformulerade svar baserade på skarpa analyser, som delvis ligger i linje med Magnus slutsats.

Men vi bör inte ta för givet att man måste vara social bara för att förutsättningarna finns.

3 Responses

  1. Vad innebär det att ‘verka men inte synas’ i dagens näringsliv? I det massiva bruset är det rätt svårt att synas och höras. Fast jag undrar om det verkligen är uppmärksamheten som skall mätas?

    Oavsett vilken etikett man använder är media liksom webben en social företeelse. Social med avseende på delaktighet. Jag tror att det är där tyngdpunkten ligger. Huruvida företag inbjuder sina intressenter till delaktighet kring verksamheten. Rent praktiskt är det svårt att göra det på annat sätt än via media. Sociala media om du så vill.

    Därför menar jag att Kristofer Björkman har både rätt och fel i sin tes att var och en får välja hur pass social eller inte vederbörande vill vara. Ett företag är ett kollektiv av människor som verkar i samhället. De påverkar inte bara varandra utan även andra människor utanför organisationen. Det förefaller modernt och rimligt att upprätthålla en dialog med omvärlden av detta skälet. Sen kan man alltid hävda att viljan är fri och vi lever i en demokrati. Men vill vi verkligen ha företag som verkar som slutna världar mitt ibland oss?

    Jag tror inte det.

  2. […] innebär det att ‘verka men inte synas’ i dagens näringsliv? Kristofer Björkman debatterar huruvida det är ett måste eller inte att vara social på webben som företag. Han […]

  3. […] på Twitter Posted on October 27, 2009 by dojan Med anledning av den diskussion som pågår om hur företag ska förhålla sig till den sociala webben för att gagna sin affärsverksamhet, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: