Sociala medier och befintliga kunder i fokus i Kundbarometern 2009

Drygt 40% av företag i årets Kundbarometer ökar sin marknadsbudget inför 2010. Stort fokus ligger på befintliga kunder. 60% av respondenterna säger sig prioritera existerande kunder på bekostnad av nykundsbearbetning. Dessutom kan man konstatera att de sociala medierna kommer bli allt viktigare i företagens kommunikation med sina kunder. Närmare 43 procent planerar att öka användning av sociala medier i sin kommunikation med kunder. Men över 30 procent av företagen anger också att de tänker öka användningen av kommunikation i social medier för att skruva upp försäljningen.
Kundbarometern är en årlig undersökning som genomförs av Wednesday Relations, i samarbete med Questback och PAR. Syftet med undersökningen sägs vara “att få inblick i marknadens behov, planer och investeringar inom marknadsföring, försäljning och CRM”.

I undersökningen deltog 1580  av 13 350 VD, marknads-, försäljnings- och kundservicechefer i svenska företag med över 50 anställda.

Undersökningen är e-postbaserad och distribuerades till 13 350 beslutsfattare i månadsskiftet september/oktober. Sammanlagt 1584 personer besvarade årets enkät.

2 Responses

  1. […] Sociala medier och befintliga kunder i fokus i Kundbarometern 2009 […]

  2. Man undrar hur många av dem som säger att de planerar utökad användning av sociala medier som har en genomtänkt och uttalad strategi. De flesta är nog rätt vilsna men känner bara på sig att det är viktigt med sociala medier.

    Jag lyssnade häromdagen på en podcast om internetmarknadsföring och en av dem som medverkade i programmet berättade att han frågade på en konferens om hur många som använde Twitter – och större delen räckte upp sina händer.
    Sedan frågade han om hur många som kunde förklara varför de använde Twitter, och vilket värde det hade för deras företag.

    Nästa alla händer åkte ner direkt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: