Genom våra fem sinnen


Genom våra fem sinnen tar vi varje sekund upp mer än 11 miljoner info.signaler.