Kommunikatörer prisar kommunikatörer #fail?

Varför är det nästan alltid kommunikatörer som prisar kommunikatörer för bra kommunikation? Borde det inte den grupp kommunikatörerna kommunicerar med få sin röst hörd?

Idag kunde jag läsa på MyNewsdesk att 3 500 personer som arbetar inom kommunikation och marknadsföring har korat Bring till Sveriges bästa kommunikatör inom branschen transport 2009. Jag är naturligtvis väldigt glad för Brings skull att de lyckats erövra ett sånt eftertraktat pris tillika fått så fin bekräftelse. De är säkert värda detta.

Men jag kan samtidigt inte låta bli att förundras över på vilka grunder de blivit korade. Vill man dra detta till sin spets så kan man argumentera för att de korat sig själva till vinnare, eftersom någon av de 3500 kommunikatörer som fått rösta mycket väl har kunnat vara någon från just Bring. Nu kanske det står någonstans i tävlingsreglerna att så inte får vara fallet. Men det skulle väl då innebära att ingen av dessa tusentals kommunikatörer får rösta på sitt eget företag? Vilket ju förvisso inte är alldeles ovanligt i tävlingssammanhang.

Oavsett om man reglerna varit enligt ovan, så tycker jag ändå det är märkligt att det nästan alltid är kommunikatörer som prisar kommunikatörer. Och att de kommunikatörerna kommunicerar med, sällan får tycka till om kommunikationen i tävlingssammanhang som detta.

Om man gjort det, så skulle jag inte hålla det för otippat att resultatet skulle se annorlunda ut, paradoxalt nog.

2 Responses

  1. Vem är mer lämpad att bedöma kommunikatörer än andra kommunikatörer? På vilket sätt skulle målgruppen för kommunikationen vara bättre lämpad att avgöra en tävling för kommunikation?

    Personligen så anser jag att när det kommer till tävlingar och den här typen av bedömningar, så bör de göras av utbildade personer med insikt i vad som krävs och hur man gör. På samma sätt som personer som kan reglerna och ser de små nyanserna är domare i brottnings- eller danstävlingar.

    Jag är ganska övertygad att om lekmän skulle stå för bedömningarna i den här typen av tävlingar, så skulle både dans, brottning, kommunikation och reklam bli sämre.

    • Hej Johan, Den som ev kan vara bättre eller åtminstone lika lämpad att bedöma hur bra kommunikationen är, är den grupp månniskor som kommunikatörerna vill kommunicera med. Men de får sällan uttala sig ifrågan. Utan ofta är det just kommunikatörer som bedömer andra kommunikatörer.
      Det som dock är mest relevant är i vilken omfattning man uppnått målen och syfte med kommunikationen. Och det kanske andra kommunikatörer kan göra en adekvat bedömning av. Och på så sätt håller jag med dig. Dessvärre saknas ofta detta underlag i kommunikativa tävlingar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: