Från mediadatabas till nätverk


Efter att ha föreläst vid sex frukostseminarier i Stockholm, Göteborg och Oslo för sammanlagt hundratals kommunikatörer, så är det ett par frågor som sticker ut ur mängden och som de flesta av åhörarna tycks vilja få svar på:

Hur ska jag lyckas identifiera och kommunicera med hela den nya och brokiga skara människor som har inflytande på mitt företags marknad?

Jag svarade att det kanske de varken kan eller bör göra, åtminstone inte hela skaran, då det finns risk för att de då tar sig vatten över huvudet. Men jag rekommenderade följande:

Gör ditt företag extremt tillgängligt och transparent. Se till att all information om förtaget och dess verksamhet når ut i alla relevanta sammanhang, där din målgrupp förväntar sig att den ska finnas, inte minst när de söker efter den. Lyssna på din omgivning, hjälp den, och skapa förutsättningar till självhjälp. Och fokusera dig på den exklusiva skara som har störst inflytande på din marknad.

Beroende på vilken verksamhet deras företag bedriver är en hel del av de sistnämnda sannolikt journalister, men bli inte förvånad om majoriteten av dem återfinns bland deras kunder, branschkollegor, anställda, partners, återförsäljare, leverantörer, m fl.

Ben Cotton på PR-byrån Edelman Digital i London skrev nyligen ett blogginlägg där han tipsar oss om tio gratis verktyg för att finna inflytelserika människor. Gissa en gång om något av tipsen omfattar någon mediedatabas i traditionell bemärkelse? NOT. Tjänsterna är av typen sök och nätverk med webben som spelplan. Och fler tips av liknande slag finns. Jag gillar dem alla, även om några inte funkar i Sverige. Men om jag känner typen Ben rätt, så organiserar han dessa människor i något CRM-liknande system för bearbetning. I bästa fall med några sociala plug in’s. Det gillar jag inte. Jag förordar nätverket framför CRM’et. Dessutom så tycker jag att Ben förbiser en viktig faktor; att den som ger är också den som får. Det räcker inte med att hitta dem, du måste bidra med något. Ben snuddar förvisso vid frågan, när han poängterar vikten av att bara prata med dem som är engagerade och intresserade av dig. Men vaddå “prata”? Utöver Ben m fl’s tips så skulle jag vilja lyfta fram kraften i att förse målgruppen med verkligt värde; intressant och relevant information, tips, hjälp, nyheter, med utgångspunkt ifrån vad du lärt av den. Materialet driver trafik. Bland trafiken finns fans. Några av dem är dina viktigaste opinionsbildare. Vig en del av ditt professionella liv åt att serva dem. Och – gör det i ett nätverk.

Sociala kunder kräver social kundtjänst


Hör du till dem som förstått att sociala kunder kräver social kundtjänst? Men kanske ännu inte riktigt fått ändan ur vagnen…? Bra. Då kanske webinaret “The future of the customer servcie is here” kan bli din kickstart. Om du hör till dem som inte försått eller håller med om ovan nämnda. Bra, då kanske detta webinarium kan få dig på andra tankar?

Min övertygelse är att dina kunder pratar om ditt företag, dina produkter, din bransch i en mångfald av sociala kontexter på webben. En hel del av dem har mer eller mindre direkta eller indirekt frågor som de önskar svar på. Några av dem är med stor sannolikhet osäkra på eller tveksamma till era produkter. Och jag vågar påstå att majoriteten av dem inte söker upp er för att råda bot på ovan nämnda. Vill man konvertera dessa missnöjda, osäkra, tveksamma, oroliga, oinformerade kunder till supernöjda kunder, krävs att kundtjänsten möter dem där de finns, uttrycker sig, och är mottagliga för återkoppling.

Brent Leary, Frank Eliason och Michael Chui, nyckelpersoner på webinariet, alla riktigt vassa på kundrelationer på socaial webben, kommer understryka detta faktum.

Be there or be square!