“What if They Say Bad Things About Me?”


Det är frågan som ställs allt oftare till följd av att företag blir rekommenderade att främja en öppen och rak dialog med sin målgrupp och marknad.

Den här gången var det Sally Falkow, ordförande och senior webstrateg på PR-byrån Expansion+ som ställdes inför frågan och valde att blogga om den.

Q: What do I do if people say bad things about me?

A: They already are – you’re just can’t hear them! If there’s a problem with your brand, people are already saying bad things about you. If you’re not online, they’re just not saying them to you… because you aren’t listening.

Frågan påminde Sally om en klient inom musikindustrin som hon ansåg absolut borde gå ut och möta sin målgrupp där den finns; lyssna, lära, dela med sig av sin information, öppna upp för dialog.

– I thought they’d be a perfect fit for social media, as there’s a large community online and the conversation was pretty vigorous. But they were so paranoid about ‘bad comments’ and ‘uncontrolled content’ they were not willing to engage online. So the conversation goes on without them, menar Sally.

De missade tåget. Och är idag helt ute ur matchen.

För en några veckor sen lanserade Newsdesk blogstream och kommentarer till all pressinformation, som ett första steg att främja en rak och öppen dialog mellan företag och deras målgrupp/marknad.
Även om tilltaget lovordades från olika håll, så fanns fortfarande en konventionell grupp användare som sparkade bakut och genast stängde av möjligheterna till feedback på nämnda sätt.

– Vad händer om det säger dåliga saker om vårt företag?, försvarade de sina protektionistiska beslut.

Sally Falkow säger:

– Social media is all about conversation and perception being formed as a result of those conversations. You might not be able to control the conversation or the message anymore, but if you’re not listening and participating, you have no voice and no chance at all to influence the perceptions that come out of these conversations.

Och nog är det så; kommentarer går inte att stänga ute, de finner sina vägar; så även om man väljer att, likt en struts stoppa huvudet i sanden, så kommer man att snacka om dit företag. Och det är ytterst tveksamt om du har råd att utebli från den konversationen.

Image by Lorentey

Image by Lorentey

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,