Vart 10:e litet bolag marknadsför sig i sociala nätverk


Martin Lindvall skrev för några dagar sen ett intressant inlägg med rubriken: “Sociala nätverk som arbetsredskap” där han menar att man fortfarande är oense huruvida social nätverk är ett möjlighet eller ett hot för företag. Martin skriver:

“Huruvida sociala nätverk som Facebook, LinkedIn, MySpace m.fl. är att betrakta enbart som redskap för vårt personliga nöje eller värdefulla redskap för att vi bättre ska kunna utföra vårt arbete är en fråga som ännu väcker viss kontrovers. På vissa arbetsplatser betraktas de som tidsslukande produktivitetshämmare och är därför bannlysta, medan de på andra ställen i växande utsträckning integreras i det dagliga arbetet. “

Martin refererar till en rapport “Network Citizens: Power and Responsibility at Work“ från den brittiska tankesmedjan Demos, som redogör för såväl värdet som skadan av att släppa in företaget, verksamheten, och i synnerhet personalen i de sociala nätverken.

Men konstaterar samtidigt att det är närmast oundvikligt att inte bli en del i den sociala kontexten, och förmodligen något som genererar mer nytta en skada, i synnerhet om man har rätt förhållningssätt.

Även Martin proklamerar för det sistnämnda i sitt inlägg och skriver med utgångspunkt från egna efarenheter:

“Med de sociala nätverken mångdubblar jag helt enkelt antalet kunniga och inspirerande “kollegor” i mitt arbete.”

Ungefär samtidigt som Martin skrev sitt inlägg så släppte AMI Partners en nyligen gjord studie som visar att 300.000 småföretag (under 99 anst) använder sociala nätverk i sin kommunikation med marknaden. Ett antal som förväntas öka till 600.000 småföretag inom ett år – vilket skulle innebära nästa vart 10:e företag i den storleksklassen!

300.000 small business using social networks

Nathania Johnson skriver i ett inlägg i Searchenginewatch.com:

“Social media might be an increasingly attractive option for small businesses in their advertising and marketing efforts. The current economy has businesses scrambling for affordable marketing methods and social media is a possible option, depending on how its leveraged.”

I Sverige har katalogtjänsterna, i synnerhet de lokala, utgjort en del i småföretags marknadskommunikativa bas. Men i takt med att konsumenterna söker svar i andra sammanhang, ofta sociala kontexter på webben, så förflyttas även småföretagens resurser och engagemang till sistnämnda.

Passa på att läsa Jeff Quipp’s inlägg i Searchenginewatch.com i våras: “Social Media Marketing for Small Business“.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Ja – microbloggen viktig i modern PR-kommunikation


Imorse ställde sig Fredrik på bloggen “Next Generation Internet” frågan: “Personliga flöden (mikroblogg): Är det nått att ha för företagen?” Vilket snabbt ledde till en spännande kommentar-sträng mellan några andra bloggare, tillika microbloggare som Jonas Nockert och deeped.

I sitt inlägg svarade Fredrik själv – ja – på sin fråga och sammanfattade värdet enligt följande:

1. Man kan lära sig ofantligt mycket
2. Många jobbar spridda i företagen och detta är ett bra sätt att hålla kontakt
3. Sökbarheten, spårbarhet, transparens och öppenhet
4. Det ökade intellektuella kapitalet i företaget
5. Skapar lojalitet och tillhörighet

Och syftar på såväl en intern som extern microblogg.

Alla ovan nämnda var mer eller mindre benägna att hålla med. Även om man såg trösklar i form av en aning stelbent beteende och tröghet i anammandet av nya möjligheter. Även jag själv sällade mig till kommentatorerna och gav mitt bifall enligt följande:

” Jag tycker microbloggar så som de idag ter sig är ett utmärkt kommunikativt redskap såväl internt som externt. Om jag får nämna något om det sistnämnda; extern kommunikation. Så tror jag att publika microbloggarna är ett suveränt och mycket speciellt marknadskommunikativt instrument; ex Jaiku, Twitter, m fl. Däremot så tycker jag det finns massor av brister. Ex saknar jag profiler på de som bloggar, så jag slipper utläsa av deras inlägg och kommentarer huruvida jag ska följa dem eller inte. Och vice versa.

Det som gör de publika microbloggarna särskilt intressanta för företag att använda i sen externa kommunikation är spridningen av ny informationstyp (140 tkn one liners att jmfr med pressmeddelanden och sedvanliga blogg-inlägg) on demand i kombination med den omedelbara interaktiva feedback-funktionen, av chat-karaktär.

Jag vill passa på att säga att vi på Newsdesk under hösten kommer att addera funktionalitet av social nätverks-karaktär. Missförstå mig rätt nu – men något i stil med LinkedIn och/eller Facebook och/eller något liknande. Som en del i detta vill vi också hitta en microblogg lösning som passar företagen. Som ni vet så har vi försökt fokusera oss på att “distribuera” pressinformation on demand, istället för push. Det har lockat 1000-tals företag. Men en av många flaskhalsar i deras kommunikation är framtagandet av informationen, ex nyhet, eller liknande. Traditionellt sett är kraven skyhöga på dessa. Varför det alltid slutar med noll-kommunikation. Om dessa företag även fick möjlighet att med max 140 tkn skicka iväg daglig info till de som är intresserade (följer) så är den flaskhalsen i viss mån borttagen. Sen har vi ju det med beteende-förändringen, som slår hål på ovan nämnda. Att få representanter att börja microblogga kräver sin tid. Men vi är som sagt på hugget. :-)”

Andra bloggar om: , , , , , , ,