Brittisk press ointresserad av omvärlden?


Har omvärlden blivit ointressant för brittisk press? Eller är det britterna själva som tappat intresse för internationella nyheter, som gör att brittisk press inte rapporterar därifrån längre? Något har i alla fall hänt, åtminstone om man får tro Media Standard Trusts rapport om hur utlandsbevakningen tillika rapporteringen har utvecklats hos de fyra största dagstidningarna i Storbrittanien (Daily Mirror, Daily Mail, Daily Telegraph och Guardian). Det är ingen rolig bild. Sedan glansdagarna år 1979 då exempelvis Daily Mirror avslöjade Pol Pot regimens förskräckliga framfart i Kambodja, så har utlandsrapporteringen minskat med nära 40%; från 502 – 308 artiklar om omvärlden mellan åren 1979 – 2009.

Front page of the Daily Mirror, 12th September 1979

Antalet artiklar om omvärlden skönk från 502 till 308 år 1979-2009 första veckan i mars.

Man kan tänka sig att skälet till nedgången är att det gått lite knackigt för pressen under senaste 30 åren. Icke! Kraftigt ökning både vad det gäller antal sidor och antal artiklar vittnar om att det snarare är så att britterna inte längre efterfrågar nyheter från omvärlden; eller åtminstone inte berätta att betala vad de kostar?

Eller är det någon som har någon annan teori?

BBC journalister nekas blogga


Nya redaktionella riktlinjer för BBC’s journalister: “Ni får inte blogga om något som inte också går ut i etern”. Det skriver James Robinson i en artikel i the Guardian.

BBC’s Editorial Guidlines är relativt kända för att vara omfattande och genomarbetade, men kritiker menar att det snarare byråkratiserar och därmed försvårar det journalistiska arbetet.

Jag har själv inte läst igenom det nya förslaget på Editorial Guidlines, men hajade till när jag läste artikeln i Guardian.

I min värld är bloggen ett självklart arbetsverktyg för journalister att komma i kontakt med källor med vilka de kan utbyta information och erfarenheter.

Vad kan skälet vara för att neka journalister att blogga “off the record”? Och omfattas mikrobloggen månne?