Så hittar kunderna info om dina varor och tjänster


Ny rapport från Konsumentverket: 91% av svenskarna använder web-sök för att hitta information om dina varor och tjänster.

Företag som idag jobbar med PR i syfte att skapa goda relationer med sin marknad, är ofta relativt måna om att möta sin marknad där den är mottaglig för dialog och information. I synnerhet när marknaden är i köpartagen; när den söker efter information om varor och tjänster, med ambitionen att få ett vettigt underlag till ett ev köp.

Konsumentverket har kunnat konstatera att “Utvecklingen inom Internet har lett till nya möjligheter för konsumenterna. Med hjälp av Internet går det att söka information om varor och tjänster, jämföra priser och på helt nya sätt ta del av utbud som inte är begränsat till lokala butiker. Internet har också möjliggjort kontakter med andra konsumenter som kommenterar, avråder och rekommenderar varor, tjänster eller inköpsställen på Internet. “

Av det skälet så har Konsumentverket velat följa och på sikt analysera konsumenternas förhållande och ställning på marknadsplatser där elektronisk handel förekommer. Något som har resulterat i en pinfärsk undersökning i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg, där man under våren valt att intervjuva 1.500 slumpvist utvalda svenskar i åldersgruppen 18-85 år. Undersökningen genomfördes av Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) och TNS Gallup på uppdrag av Konsumentverket.

Den del som ådrog mig störst intresse var den del där man tittade på hur folk söker efter informatoin om företags varor och tjänster:

“Av de svarande som använde Internet för att söka information om varor och tjänster
(totalt 1112 stycken, dvs. 74 % av hela urvalet) var det allra vanligast att söka
information via sökmotor. 91 % av dem använde denna metod. Näst vanligast var att
söka via e-butikens eller företagets hemsida, vilket 73 % gjorde. Andra relativt
vanliga metoder var att använda särskild sökmotor för prisjämförelser (58 %) och gå
in på papperstidningars hemsidor (52 %). Att söka information via myndighetssidor,
konsumentorganisationer och konsumentcommunities/konsumentgrupper var mindre
vanligt (19-34 %). Sökning via bloggar var ovanligt, bara 13 % av de som använde
Internet använde sig av denna metod.”

Så hittar kunderna information om dina varor och tjänster

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Inte ett ord om 50 miljarder


SVD skrev en artikel, men så mycket mer blev det inte. Bloggarna har inte nämnt ett ord om att PR- och Informationsindustrin satsade nära 48,9 miljarder kr på sin verksamhet under 2008, en ökning från 46 miljarder kr 2007. Åtminstone inte om man söker på “Informationsindex” på Twingly.

Inte ett ord om 50 miljarder

Därför ägnar jag några rader åt detta, och lyfter några intressanta trender nedan.

Sveriges Informationsförening har tillsammans med Pr-konsultföretagens branschorganisation PRECIS skapat ett informationsindex som ska leverera återkommande branschfakta om den växande informationsindustrin.

Informationsindex mäter:
• Storleken på branschen.
• Hur budgeterade medel spenderas.
• Tendenser och trender i hur avdelningarna/funktionerna opererar och förhåller sig till andra avdelningar/funktioner i organisationerna samt hur fördelningen av budgeterade medel förändras över tid.
• De professionella informatörernas makt över medlen.

Tre av de trender man kunnat urskilja är särskilt intressanta enligt min mening:

1. Ökat behov av service och krav på tillgänglighet.

“24‐timmarsmyndigheten” har fått fotfäste.  Och spridits till hela den offentliga sektorn. Flera informatörer inom kommuner och landsting vittnar om medborgarnas krav på svar direkt, något som den privata sektorn redan arbetat med länge som en del av kundbemötandet. Webbtjänster med självservicehjälp utvecklas därför i ökad utsträckning.

2. Kraven på transparens ökar

En organisations alla intressenter; kunder, medarbetare, opinionsbildare och ägare, kräver mer insyn och tydlighet. Utan öppenhet förlorar organisationen förtroendet. Informatören tar ett ökat ansvar för att öppenheten i organisationen bibehålls.

3. Effektivitetskrav

Kostnaderna för all verksamhet granskas noga och verktyg som ger mycket nytta men kostar lite prioriteras. Därför ökar användningen av webbaserade verktyg och samordnad kommunikation för att undvika dubbelarbete eller produktionsglapp.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Fyra elefanter är bättre än fem myror


Ytterligare än högintressant notis från Pär Jansson i Journalisten: “Anställda på Myrorna bör inte tala med medier“.

Artikeln fick mig att ramla av stolen. Det har gått trögt trögt, men i takt med tiden har allt fler företag förstått kraften i att decentralisera sin PR-kommunikation ner på individnivå; och där t o m uppmuntra dem att prata om företaget, dess verksamhet och bransch. En del företag har tagit ytterligare ett steg genom att sporra sina anställda att röra sig fritt i sociala nätverk och där möta publiken (kunder, medlemmar, intressenter, m fl) både som privatpersoner och stolta representanter för företaget ifråga.

Om jag försöker sätta mig in i Myrornas situation så förstår jag hur de tänker, tror jag: “Om de anställda börjar prata med journalister så kommer de med största sannolikhet få fel och/eller felaktig information, och än värre; skapa badwill. Då är det bättre att de pratar med de mer informerade och ev medietränade cheferna.”

Så fel!! För det första så är det förmodligen olagligt att tvinga de anställda att skriva på en sån överenskommelse/policy. Därför har Myrorna heller inte gjort det, om man får tro artikeln rätt, utan formulerat sig mer som en rekommendation: “I policyn står det även att anställda helst inte ska tala med journalister.” För det andra, så går det inte att tysta anställda på detta sätt, inte ens med rekommendationer. Anställda pratar och de som vill lyssna lyssnar. Även journalister. Glöm inte att journalister bevakar vad som sägs i olika sociala sammanhang på webben. För det tredje så är det ju helt galet att de inte tvärtom utnyttja sina anställda som en fantastisk informationskanal. För det fjärde så mår anställda i allmänhet mycket bättre av att få förtroendet att vara ett språkrör för företaget.

Snälla Lotta Kökeritz, utvecklingschef på Myrornas, kontakta mig så ska jag påvisa möjligheterna istället för de ev hot ni ser.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,