Rapport från Social Media World Forum i London


En av talarna: Freddie Laker, Director Digital Strategy, Sapient Nitro.

– Aldrig någonsin har marknadsförare stått inför en större utmaning än idag, i och med webbens socialisering, skrev Ian Johnson, Managing Director för Six Degrees, i sitt välkomsttal på Social Media World Forum i London för några veckor sen.

Jag var där och skrev ihop en kort sammanfattning för InternetWorlds “Digitala affärer” i vilken man kan konstatera att webbens sociala utveckling har vänt upp och ner på marknadskommunkationen. Marknadskommunikatörer på plats hade i allmänhet förstått vad som hänt, förstår vad de bör göra, men ännu inte fått ändan ur vagnen..

– Det är inte vad du vet och vill säga som betyder något, utan vem du känner och vad de vill höra, säger Kevin Eyres, chef för Linkedin Europa.

Enligt honom vilar sig den globala webbekonomin mot tre viktiga fundament just nu: 1) Människors identitet – vilka de är 2) Tillit – vilka de litar på. 3) Samarbete – hur människor interagerar och samarbetar med dem de litar på. Den sammantagna bilden av dessa tre element bildar utgångspunkten för den sociala webben och dess utveckling.

Trevor Johnson, strategi- och planeringschef på Facebook, fyllde i resonemanget genom att beskriva Facebooks existensberättigande:

– Vårt huvudsakliga fokus på Facebook är att organisera den sociala kontexten, säger han.

Om kommunikatörer på företag ska få ut något av denna kontext så måste de själva socialisera sig med den.

– Webben har blivit social. Och den sociala rörelsen har förändrat allting. Och om du vill kan du också bli social men då måste du engagera dig, uppmanar Trevor Johnson alla kommunikatörer i publiken.

Dock skilde sig Trevors Johsons och Facebooks tre sociala fundament något från Linkedins. I Facebooks fall handlade det om dessa tre komponenter:  1) Människors identitet och deras sociala profil 2) Utbytet av information mellan människor, med utgångspunkt från deras sociala kontext 3) Den tekniska plattformen som möjliggör kommunikationen och utbytet ifråga.

Läs mer på InternetWorlds “Digitala affärer”.