Sociala medier och befintliga kunder i fokus i Kundbarometern 2009


Drygt 40% av företag i årets Kundbarometer ökar sin marknadsbudget inför 2010. Stort fokus ligger på befintliga kunder. 60% av respondenterna säger sig prioritera existerande kunder på bekostnad av nykundsbearbetning. Dessutom kan man konstatera att de sociala medierna kommer bli allt viktigare i företagens kommunikation med sina kunder. Närmare 43 procent planerar att öka användning av sociala medier i sin kommunikation med kunder. Men över 30 procent av företagen anger också att de tänker öka användningen av kommunikation i social medier för att skruva upp försäljningen.
Kundbarometern är en årlig undersökning som genomförs av Wednesday Relations, i samarbete med Questback och PAR. Syftet med undersökningen sägs vara “att få inblick i marknadens behov, planer och investeringar inom marknadsföring, försäljning och CRM”.

I undersökningen deltog 1580  av 13 350 VD, marknads-, försäljnings- och kundservicechefer i svenska företag med över 50 anställda.

Undersökningen är e-postbaserad och distribuerades till 13 350 beslutsfattare i månadsskiftet september/oktober. Sammanlagt 1584 personer besvarade årets enkät.