PR-byrå blir klimatneutral


Det mesta talar för att vi kommer bli mycket besvikna på utgången av Klimatmötet i Köpenhamn när det är slut den 18 dec. Frågan är om det alls blir något klimatavtal för världens länder? Allt för fega poliktiker kommer att sträva efter att rädda sitt eget lands skinn på bekostnad av jordens undergång.

Därför stärks jag i tron på att avgörandet trots allt mestadels ligger i folkets händer; i dina och mina. Och gläds när jag också ser hur många människor som faktiskt lever som de lär.

Idag hyllar jag Wirtén PR-byrå som för en tid sedan bestämde sig för att bli klimatneutrala, och enligt en nyligen släppt pressmeddelanden även blivit det. Företeelsen är ju inte ny på något sätt, men saknar helt betydelse då syftet med stor sannolikhet är att dra sitt strå till stacken för en hållbar värld. Respekt Wirtén! Jag ska göra allt för MyNewsdesk ska ta rygg på er.

Kanske kan vi tillsammans göra branschen klimatneutral? Vad säger Precis? Och Svenska PR-företagen?

Hur inflytelserik är du på Twitter?


Hur inflytelserik är du på Twitter? Edelman vet. PR-byrån (b t w en av de ledande i världen med drygt 3000 anställda på 50 kontor) släppte nyss TweetLevel. Det sägs vara ett unikt verktyg som mäter folks inflytande och betydelse på Twitter.

De har valt att kika på fyra olika faktorer:

1) Inflytande – vad du säger och hur många som lyssnar.

2) Populäritet – hur många som följer dig?

3) Engagemang – hur aktivt du deltar i din vänkrets.

4) Tillit – i vilken mån folks tror på det du skriver.

Du rankas mellan 0-100. Vilket betyder att ju högre du rankas desto mer betydelsefull är du.

Så vad fick jag? 49/100. Jag är med andra ord betydligt mindre betydelsefull än exempelvis Perez Hilton, Mashable, Deepak Chopra och Guy Kawasaki, som alla ligger runt 80/100. Men åtminstone lite mer betydelsefull än Lisa på Bloggomsverige och PRNewser 😉 Ja, jag tar detta med en stor nypa salt framför allt av två skäl: 1) vet inte exakt hur de rankar 2) har alltid haft svårt att lita på “articifiell intelligens”, men tycker ändå tjänsten är lite underhållande.

Så inflytelserik är du på Twitter!

Här ser ni hur TweetLevel placerar mig:

Your Influence score – You may not be CNN but you understand the importance of Twitter and use it well. To increase your influence score, you will need to get people to re-tweet what you are saying more frequently – the posts you make and the number of people who follow what you say is critical.

Your Popularity score – Your popularity score is OK – but can easily get better. The chances are you have got a good following but there are a few things you can do to make the seismic shift to become Mr. or Mrs. Popular. This number is solely based on how many followers you have. Many Twitter measurement tools purely rank people according to this metric, however just because someone is popular doesn’t mean they are influential. However, to increase your popularity post regular and interesting content, time your posts to peak times and add hashtags to make it easier for people to find your tweets. You’ll have more people following you in no time.

Your Engagement score – Your engagement score is OK but could be better. You understand that even though influence is important, to many people how you engage is what counts. You don’t need to be movie star to score high in this critical category as it is your participation within niche communities that count. Take more time talking to individuals, make your posts easier to find by including hashtags and enjoy the conversation.

Your Trust score – Your trust score is pretty good but could be better. The Edelman Trust Barometer states that 77% of people refused to buy products or services from a company they distrusted. It is trust that makes someone act – for this reason alone, having a high trust score is considered by many to be more important than any other category. Trust can be measured by the number of times someone is happy to associate what you have said through them – in other words, how often you are retweeted. To increase your trust score you will need to create more interesting and informative posts that will give your followers a reason to retweet what you have said.

Testa!

PR-branschen splittrad i IRM-frågan


Efter år av diskussioner och velande så verkar nu IRM har beslutat sig för att mäta även PR. Till branschorganisationernas stora gläjde – och sorg. För branschen är uppenbarligen splittrad. Svenska PR-företagen vill. Men Precis vill inte.

Svenska PR-företagen har länge lobbat för att få IRM att börja mäta PR. Jag hittade ett protokoll från ett möte den 4 maj 2006, där en diger samling nyckelpersoner inom branschorganisationen ifråga var närvarande. Sammanfattningen av mötet löd:

“Efter förfrågan från Svenska PR-företagen tar nu IRM initiativ till att undersöka möjligheterna att fortsättningsvis genomföra kvartalsvisa mätningar av omsättningen inom pr-branschen. Fördelarna med regelbundna mätningar är många:

  • IRMs kvartalsstatistik får stort genomslag i medierna och en ökad exponering av pr-branschens tillväxt bidrar till tydligare roll för pr som marknadsdisciplin.
  • Ju större och mer etablerat ett företag blir, desto viktigare blir det att kontrollera att prestationen ligger i linje med konkurrenternas utveckling.
  • Att känna till styrkeförhållanden mellan de olika medierna har i de flesta förhandlingslägen varit till konkret nytta, dels för att det förmedlar seriositet hos själva bolaget dels hos hela pr-branschen.
  • Vid strategisk planering av framtiden är det av stor vikt att känna till rörelserna för övriga medier.
  • Att mäta omsättning fyra gånger per år ger god och relevant statistik som kan användas i verksamheten.

Bedömingen enligt ovan kanske har ändrat sig sen dess, men Karin Pontén då närvarande idag ordförande i Svenska PR-företagen uttrycker sig fortfarande i positiva ordalag, här bl a i Dagens Media:

– Att finnas med i IRM har stått på Svenska pr-företagens prioriteringslista sedan vi startade för tre år sedan. Vi i pr-branschen borde jubla. Genom att vara med i det här sammanhanget är pr en påminnelse när marknadscheferna sätter sina mediebudgetar.

Men Svenska PR-företagens storebror, eller tvillingbror kanske vore mer diplomatiskt att uttrycka sig, branschorganisationen Precis, är direkt negativt inställda till IRM’s beslut, och har därför satt sig på tvären. Generalsekreterare Kaj Flick kommenterar IRM’s beslut så här i Dagens Media:

– Vi har konsekvent bedömt att det är omöjligt att på ett vettigt sätt redovisa pr i IRMs diagram och tabeller. Bland annat för att den största delen av den rådgivning inom public relations som våra medlemsföretag ger inte har med reklam/medieinvesteringar att göra, dels för att de största företagen och därmed den största delen av branschen pga lagstiftning inte får redovisa sina siffror löpande under året.

– Det är en väldigt viktig uppgift för en branschförening att kunna beskriva branschen i siffror, men pr passar inte in i IRM:s verktyg, tillägger han.

Fortsättning följer…

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Fånig PR-invit inget utmärkt uppslag till blogginlägg


Matti på Greenhill ger Fredrik och Jacob visst bifall, beträffande mitt senaste inlägg “Behandla bloggarna som du behandlar journalisterna – med sakkunnighet, respekt och tillit.” Vilket iprincip betyder att de inte delar min uppfattning som speglas av min rubrik.

Jag vill inte argumentera vem som har rätt eller fel. Det tror jag vore vanskligt. Lika mycket för mig, som för dig, Matti 🙂 Jag vill bara klargöra min ståndpunkt. Och den skiljer sig en smula från din, i en del fall.

Du skriver:

“Hursomhelst visar händelsen att man som PR-konsult … måste ha bättre Fingerspitzengefuhl i kontakten med bloggare än med journalister. En journalist struntar i om en PR-konsult kommer med larviga förslag, journalisten lägger på luren eller slänger pressmeddelandet i papperskorgen och går hem till sig när dagen är slut. Om inte annat, så för att följa lagen om meddelarskydd. För en bloggare är däremot en fånig PR-invit ett utmärkt uppslag till ett blogginlägg.”

Jag håller med dig om att journalisterna “struntar i om en PR-konsult kommer med larviga förslag, journalisten lägger på luren eller slänger pressmeddelandet i papperskorgen”. Men det är ju inte särskilt eftersträvansvärt, eller hur? Vill man få ut något av kontakten med såväl traditionell media och journalister, så krävs lika mycket “fingerspitzengefuhl” som “i kontakten med bloggare”. Man måste bemöta dem båda med just just sakkunnighet, respekt och tillit. Föregått av noggrann research.

Ja, journalister har blivit så avtrubbade av urskiljningslösa pitchar att de knappt bryr sig länge. Orkar inte ens klaga.
Bloggarna däremot är inte vana av att bli “uppvaktade” varför t o m en usel pitch kan väcka intresse och engagemang hos bloggaren ifråga. Men i takt med att även dessa blir villebråd för PR-konsulter m fl, så kommer de också att trubbas av så smått. Vilket om inte annat artikeln “Bloggarduo trötta på PR-byråernas uppvaktningar” ger vissa indikationer på. Därför bör även de behandlas på samma professionella sätt som journalister. Trots detta har jag svårt att tro att merparten av bloggare skulle vara så desperate att den “fånig PR-invit” skulle leda till publicitet.
Men – återigen – jag vill vara ödmjukt inställd till även din sakkunighet på området. Men mina erfarenheter är ovan nämnda.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Behandla bloggarna som du behandlar journalisterna – med sakkunnighet, respekt och tillit.


Igår skrev Henrik Widell artikeln – “Bloggarduo trötta på pr-byråernas uppvaktningar” – i Dagens Media. Artikeln handlade om hur bloggarna Nina Åkestam och Sandra Beijer helt tröttnat på PR-byråernas klumpiga och irrelevanta pitchar.

Idag ger några andra(?) sakkuniga byråer svar på tal i artikeln – “Pr-byråerna om bloggkritiken: Vi har viss förståelse” – skriven av Henrik Widell och Madeleine Östlund.

Uttalandena i sistnämnda artikel fick mig att helt tappa hakan, då man menar att bloggarna bör behandlas annorlunda än traditionella medier/journalister.

Fredrik Pallin på Mahir säger:

“Det finns en risk att pr-byråerna tänker i traditionella medietermer och skjuter för brett”. Och att: “Man måste ha bättre koll på bloggar än på traditionella medier och då krävs ett genuint intresse.” Och vidare:

“Det gäller för pr-byråerna att lägga ner mycket tid på att hitta relevanta bloggar och att läsa dem.”

Jacob Lapidus, konsult på Patriksson Communications, går på samma linje, och menar att det är svårt att “få respons bara genom att skicka ett mejl”. Och vidare: Att många PR-konsulter resonerar “på samma vis som de gör med pressreleaser, att det är bättre att skjuta för brett än för smalt. Då är det också många som får irrelevant information.”

Jag högaktar Fredrik, som jag känner väl, för hans yrkesskickliget. Och misstänker att Jacob lirar i samma liga. Och jag håller i viss mån med dem. Men uttalandena få mig att ramla av stolen.

I min värld så bör bloggare behandlas på samma sätt som en traditionell journalist, och vice versa – med sakkunnighet, respekt och tillit. Ingen skillnad.

Jag skulle vilja höra någon annan normalt funtad PR-konsult säga att det skulle vara “bättre att skjuta för brett än för smalt”. Jag skulle ha mycket svårt att tro att någon PR-konsult skulle anse att man “måste ha bättre koll på bloggar än på traditionella medier”/journalister, och att det inte skulle krävas “ett genuint intresse” när det gäller de traditionella medierna/journalisterna.

Sandra säger i den förstämnda artikeln att “hon inte har ett problem med att bli kontaktad av pr-byråer men tycker att byråerna ska göra bättre research”. Att PR-konsulterna inte bara kan “titta på de bloggar som har flest besökare, utan måste själva gå in och se vad bloggarna handlar om”.

Jag är 100% övertygad om att såväl media men i synnerhet traditionella journalister resonerar på exakt samma sätt.

I min värld gäller det att lägga ner minst lika mycket tid på att hitta relevanta traditionella journalister, och läsa deras alster för att förstå och lära känna deras ev behov, som det krävs för bloggare. Och med dem interagera på liknande villkor. När det gäller blogg-sfären, exempelvis blogga själva.

Vidare så glömmer man helt bort en oerhört viktig faktor när det gäller att förmedla information till såväl bloggare som till vanliga journalister: Gör din information – det du har att säga i såväl text, bild som video – så tillgängligt som möjligt, så att alla som är intresserade kan söka, bevaka och prenumerera på informationen, när, och som de vill. All PR-kommunikation måste inte bygga på pitchar och push.

Andra bloggar om: , , , ,

Behövs PR-byrån?


Frågan som många i synnerhet mindre företag ställer sig just nu: “Behövs PR-byrån? Det är dyrt. Och möjligheterna att själv komma i kontakt och skapa relationer med såväl opinionsbildare som marknaden direkt har aldrig varit så bra. Å andra sidan är såväl medie- som det kommunikativa landskapet snårigare och mer komplext än någonsin. Och hjälp med att skapa stories och navigera rätt, har aldrig varit mer behövligt.

Personligen så är jag övertygad om att PR-byråerna har ett stort excistensberättigande. Större än någonsin kanske. Så länge de sätter sig in i och utnyttjar de nya möjligheter som ständigt erbjuds. Och leverera tydlig ROI.

Kolla in Marshall Kirkpatricks inlägg på Read Write Webb: “Does Good Tech Need PR?

Andra bloggar om: , , , ,