PR-byrå blir klimatneutral


Det mesta talar för att vi kommer bli mycket besvikna på utgången av Klimatmötet i Köpenhamn när det är slut den 18 dec. Frågan är om det alls blir något klimatavtal för världens länder? Allt för fega poliktiker kommer att sträva efter att rädda sitt eget lands skinn på bekostnad av jordens undergång.

Därför stärks jag i tron på att avgörandet trots allt mestadels ligger i folkets händer; i dina och mina. Och gläds när jag också ser hur många människor som faktiskt lever som de lär.

Idag hyllar jag Wirtén PR-byrå som för en tid sedan bestämde sig för att bli klimatneutrala, och enligt en nyligen släppt pressmeddelanden även blivit det. Företeelsen är ju inte ny på något sätt, men saknar helt betydelse då syftet med stor sannolikhet är att dra sitt strå till stacken för en hållbar värld. Respekt Wirtén! Jag ska göra allt för MyNewsdesk ska ta rygg på er.

Kanske kan vi tillsammans göra branschen klimatneutral? Vad säger Precis? Och Svenska PR-företagen?

Inte ett ord om 50 miljarder


SVD skrev en artikel, men så mycket mer blev det inte. Bloggarna har inte nämnt ett ord om att PR- och Informationsindustrin satsade nära 48,9 miljarder kr på sin verksamhet under 2008, en ökning från 46 miljarder kr 2007. Åtminstone inte om man söker på “Informationsindex” på Twingly.

Inte ett ord om 50 miljarder

Därför ägnar jag några rader åt detta, och lyfter några intressanta trender nedan.

Sveriges Informationsförening har tillsammans med Pr-konsultföretagens branschorganisation PRECIS skapat ett informationsindex som ska leverera återkommande branschfakta om den växande informationsindustrin.

Informationsindex mäter:
• Storleken på branschen.
• Hur budgeterade medel spenderas.
• Tendenser och trender i hur avdelningarna/funktionerna opererar och förhåller sig till andra avdelningar/funktioner i organisationerna samt hur fördelningen av budgeterade medel förändras över tid.
• De professionella informatörernas makt över medlen.

Tre av de trender man kunnat urskilja är särskilt intressanta enligt min mening:

1. Ökat behov av service och krav på tillgänglighet.

“24‐timmarsmyndigheten” har fått fotfäste.  Och spridits till hela den offentliga sektorn. Flera informatörer inom kommuner och landsting vittnar om medborgarnas krav på svar direkt, något som den privata sektorn redan arbetat med länge som en del av kundbemötandet. Webbtjänster med självservicehjälp utvecklas därför i ökad utsträckning.

2. Kraven på transparens ökar

En organisations alla intressenter; kunder, medarbetare, opinionsbildare och ägare, kräver mer insyn och tydlighet. Utan öppenhet förlorar organisationen förtroendet. Informatören tar ett ökat ansvar för att öppenheten i organisationen bibehålls.

3. Effektivitetskrav

Kostnaderna för all verksamhet granskas noga och verktyg som ger mycket nytta men kostar lite prioriteras. Därför ökar användningen av webbaserade verktyg och samordnad kommunikation för att undvika dubbelarbete eller produktionsglapp.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

PR-branschen splittrad i IRM-frågan


Efter år av diskussioner och velande så verkar nu IRM har beslutat sig för att mäta även PR. Till branschorganisationernas stora gläjde – och sorg. För branschen är uppenbarligen splittrad. Svenska PR-företagen vill. Men Precis vill inte.

Svenska PR-företagen har länge lobbat för att få IRM att börja mäta PR. Jag hittade ett protokoll från ett möte den 4 maj 2006, där en diger samling nyckelpersoner inom branschorganisationen ifråga var närvarande. Sammanfattningen av mötet löd:

“Efter förfrågan från Svenska PR-företagen tar nu IRM initiativ till att undersöka möjligheterna att fortsättningsvis genomföra kvartalsvisa mätningar av omsättningen inom pr-branschen. Fördelarna med regelbundna mätningar är många:

  • IRMs kvartalsstatistik får stort genomslag i medierna och en ökad exponering av pr-branschens tillväxt bidrar till tydligare roll för pr som marknadsdisciplin.
  • Ju större och mer etablerat ett företag blir, desto viktigare blir det att kontrollera att prestationen ligger i linje med konkurrenternas utveckling.
  • Att känna till styrkeförhållanden mellan de olika medierna har i de flesta förhandlingslägen varit till konkret nytta, dels för att det förmedlar seriositet hos själva bolaget dels hos hela pr-branschen.
  • Vid strategisk planering av framtiden är det av stor vikt att känna till rörelserna för övriga medier.
  • Att mäta omsättning fyra gånger per år ger god och relevant statistik som kan användas i verksamheten.

Bedömingen enligt ovan kanske har ändrat sig sen dess, men Karin Pontén då närvarande idag ordförande i Svenska PR-företagen uttrycker sig fortfarande i positiva ordalag, här bl a i Dagens Media:

– Att finnas med i IRM har stått på Svenska pr-företagens prioriteringslista sedan vi startade för tre år sedan. Vi i pr-branschen borde jubla. Genom att vara med i det här sammanhanget är pr en påminnelse när marknadscheferna sätter sina mediebudgetar.

Men Svenska PR-företagens storebror, eller tvillingbror kanske vore mer diplomatiskt att uttrycka sig, branschorganisationen Precis, är direkt negativt inställda till IRM’s beslut, och har därför satt sig på tvären. Generalsekreterare Kaj Flick kommenterar IRM’s beslut så här i Dagens Media:

– Vi har konsekvent bedömt att det är omöjligt att på ett vettigt sätt redovisa pr i IRMs diagram och tabeller. Bland annat för att den största delen av den rådgivning inom public relations som våra medlemsföretag ger inte har med reklam/medieinvesteringar att göra, dels för att de största företagen och därmed den största delen av branschen pga lagstiftning inte får redovisa sina siffror löpande under året.

– Det är en väldigt viktig uppgift för en branschförening att kunna beskriva branschen i siffror, men pr passar inte in i IRM:s verktyg, tillägger han.

Fortsättning följer…

Andra bloggar om: , , , , , , ,