Företag missar väggen på Facebook


Igår uppmanade Dagens Nyheter Sveriges alla företag att visa sitt företag på Facebook. Med anledning av DN’s nyligen publicerade artikel “sociala medier en flopp i valrörelsen” (ej på web) (och mitt kritiska inlägg därav), så anser jag detta vara ytterligare ett litet litet klavertramp av DN. Inte för att man ger fem tämligen slätstrukna tips om hur företag ska förhålla sig till Facebook, utan mest för att jag tror, eller är rätt säker på, att det innehåller sakfel?

I sitt första tips till företagen skriver Dagens Nyheter att företagen kan “skapa antingen en grupp (group) eller en sida (fan page)…” Men att information på en sida sprids bättre “eftersom det som skrivs där läggs ut på alla privata sidor för dem som anmält sig till sidan genom att trycka på knappen Gilla”.

Jag håller med att detta är den gängse uppfattningen, men jag tror inte att den stämmer, av den enkla anledningen att Facebook sen en tid tillbaka har begränsat nyhetströmmen på “Facebook Profile”-konton, på “väggen”, till att endast omfatta nyheter från 250 vänner. Exakt vilka vänner är dock lite oklart, åtminstone för mig. Läs även om skillnaden mellan “topp nyheter” och “Senaste nyheter”.

Facebook skriver i den pop up bakom länken “redigera inställningar” längst ner i din nyhetsström av senaste nyheter:  “Live Feed avgör automatiskt vilka av dina vänner som ska tas med baserat på vem Facebook tror att du helst vill höra ifrån.” Vi kan anta att ju tätare och mer frekvent din kommunikation är med dina vänner desto mer sannolikt är det att Facebook antar att det rör sig om en vän “du helst vill höra ifrån”.

Vi kan vidare anta att företag som man valt att “Gilla” inte tillhör denna exklusiva skara, då kommunikationen med dessa med sannolikhet inte är lika tät och frekvent som med dina “profile”-vänner. Om den hypotesen stämmer så skulle företagens uppdateringar sällan eller aldrig komma upp i några nyhetsströmmar på Facebookväggarna.

För att försäkra mig om hur det förhåller sig så valde jag att testa. Jag “gillar” ett antal företag, bl a Greenpeace International, men kunde snabbt konstatera att deras uppdateringar mycket riktigt inte dyker upp på min vägg, trots att de släpper inlägg kontinuerligt.

Nu kan du som användare av Facebook “Profile” ändra inställningen till att omfatta hur många vänner som helst. Men ingen av de jag frågat varken kände till möjligheten eller ändrat den förutbestämda begränsningen på 250 vänner.

Nu har ju den genomsnittliga användaren “bara” 130 vänner i snitt, så saken gäller ju bara “super user”, men  ändå… Vidare återstår frågan hur många som fastnar i “topp nyheter” på bekostnad av “senaste nyheter”?

Ni som vet bättre än jag; har samma eller liknande erfarenheter; eller inte alls håller med – kommentera gärna!!