Är det här framtidens journalistik?


Tidningsdöden hopar sig som mörka mörka moln på mediehimlen. Många i branschen känner vemod,  uppgivenhet och oro. På det årliga grävseminariet Gräv 09 i Örebro, så kändes mediedebatten håglös och förvirrad. Inte ens Janne Josefsson lyckades skaka liv i den. Å enda sidan menade man att den grävande journalistiken enligt traditionellt manér var bra, och t o m mycket viktig för affärerna. Å andra sidan var det ingen som varken satsar, ville satsa eller hade för avsikt att satsa på den. Vidare var man överens om att de gamla tidningshusen måste förhålla sig till de nya omständigheterna, men ingen hade egentligen några konkreta idéer på vad man borde göra. Åtminstone var det ingen som ville tala om det.

Och i media så syns inget ljus i tunneln. Otaligt antal artiklar och inslag målar upp en dyster bild av sin egen framtid, där Sydsvenskan artikel “Dansk press störtar” bara är en i mängden.

Men journalistiken kommer varken dö med pappret eller etern. Som jag skrev i ett blogginlägg nyligen: “Journalistiken bättre utan papper“. Eller som David Cohn, grundare av Spot.Us uttrycker det: “The journalism will survive the death of the institutions”.

Och det är om sistnämnda kille respektive journalistiska satsning detta inlägg ska handla om.

Spot.Us är nämligen en härlig nytänkande satsning som slår vakt om det starkt växande medborgarjournalistiken, den traditionellt undersökande journalistiken och en kombination däremellan.

På Spot.Us ges medborgarna möjlighet att tipsa om uppslag som de vill få en kvalificerad journalistisk rapportering av, och sponsra detta med några dollar. Spot.Us kallar det för “community funded reporting”. Lyckas Spot.Us sälja den färdiga historien till media, går pengarna tillbaka till de som lämnat bidrag, ev för att satsa på nya historier. I en del fall finns även möjlighet för allmänheten att vara med och gräva fram historier de är intresserade av att bringa klarhet i. Verksamheten bedrivs på mycket lokalnivå, just nu i SF.

Spot.Us changing journalism

Spot.Us har funnits i några månader, och har enligt David visat “proof of concept” och moget att växa till andra städer.

Andra bloggar om: , , , , ,