Företag bjuds in i redaktionella finrummet


Allt fler media bjuder nu in företag att bidra med sina nyheter i den redaktionella kontexten, där företagen ges möjlighet att möta sin målgrupp på ett mer naturligt sätt än traditionell annonsplats. Första stapplande stegen till Crowdsourcing som sannolikt och förhoppningsvis snart mynnar ut i en nyhetscommunity som kompletterar och i någon mån även överträffar mediets nuvarande verksamhet, sett ur ett användar- och kundperspektiv.

För några veckor sen höll jag ett föredrag för styrelsen för ett stort norskt tidningshus. Jag pratade om hur webben dramatiskt förändrat förutsättningarna för deras verksamhet. Och förklarade att de faktorer som hittills berättigat tidningens existens idag är kraftigt konkurrensutsatta av bl a helt ny typ media, ofta av social karaktär.

Tidningshusen har hittills lyckats locka läsare till sina alster för att de varit bra på att 1) gräva och aggregera fram intressanta historier 2) förädla informationen 3) förpacka 4) och distribuera den. Något som i sin tur lockat företag och liknande att söka sig till tidningen som den självklara kanalen för kommunikation med sin marknad tillika tidningens läsare. En särställning på marknaden så stark att den stundtals benämnts som den “tredje statsmakten”.

Men när ny teknik och webb gjorde det möjligt för vem som helst att producera, publicera och distribuera sina historier på ett minst lika raffinerat sätt som de traditionella mediahusen så är sistnämnda inte längre den självklara destinationen för information, förkovran och inspiration. Istället har läsare i allt större utsträckning sökt sig till folkets röst i medier där de själva är såväl producenter som konsumenter. Tidningarnas och andra traditionella medias särställning som den enda riktiga opinionsbildaren har tappat sin gloria.

Företagen är inget undantag. De traditionella mediernas dominerande ställning har hittills endast tillåtit företag att kommunicera via deras kanaler på tre sätt: 1) via annonsplats 2) som insändare 3) via journalister. Ett tämligen trubbigt erbjudande som fått många företag att ledsna, och inse att de faktiskt kan prata med kunderna på ett mer direkt och effektivt sätt via nya och mer sociala media, däribland deras egna.

Inget sker över en natt men trenden har aldrig varit tydligare; mediekonsumenter söker sig till internet och dess sociala aktiviteter. Och företagen följer efter. Kvar står traditionell media och tittar på.

Joakim Jardenberg visar upp en bild i ett nyligen publicerat blogginlägg som visar på oförmågan hos internetmedia att skapa kommunikativa lösningar som är tillräckligt väl fungerande och attraktiva för att företag ska vara intresserade av att betala för dem (Google Adwords / Adsense som lysande undantag).

Han skriver:
“Det finns en relation mellan hur mycket tid som spenderas i ett medie och hur mycket annonspengar det mediet snurrar runt. För alla traditionella medier pekar utvecklingen neråt, för internet pekar båda kurvorna uppåt. Men det mest intressanta är det finns en samband mellan tid och pengar i alla kanaler, och på nätet är det ett glapp som är värt minst 50 miljarder dollar, i grov jämförelse med övriga medier. Det är potentialen. När vi ser de siffrorna, hur kan vi ens tänka tanken att göra något annat än affärsutveckla runt annonserbjudandet.

Så när det stora tidningshuset frågade mig vad jag föreslår att de gör åt sin situation, så svarade jag:

“Ni måste ta reda på er eventuella rätt att existera. Ni måste helt enkelt fråga såväl era läsare som era annonsörer (företag) och övriga intresseter: “ Vad kan vi göra för er? Vilket värde kan vi tillföra?” Om det då framkommer att företag vill kommunicera med sin marknad på ett annat sätt än det ni idag erbjuder, och det sättet också är något som tilltalar era läsare, så bör ni rimligtvis ta er dit. Har ni övervägt tanken att det kanske inte ens är er redaktion som är bäst lämpad att leverera värde till ert media? Det kanske är tredje part? Det kanske är era läsare, eller t o m de företag som annonserat hos er?”

Arvid Jurjaks skrev nyligen en intressant artikel i InternetWorld om Crowdsourcing-professorn och webbentreprenören Luis von Ahnmed, med rubriken “Låt crowdsourcing utveckla din affär”.
Där man med “crowdsourcing” menar “att med hjälp av internet mobilisera stora skaror människor som gemensamt, med datorer som verktyg, löser problem som datorer inte klarar av, och samtidigt bidrar till att göra internet smartare”.

“Du själv kommer inte ensam att lösa problemen på bästa sätt. Detta är en insikt som webben har varit bra på att utveckla. Och några av de mest framgångsrika företagen på nätet har sett till att låta andra, utanför företaget, stå för innovationerna”, menar Luis von Ahnmed.

“Det finns alltid smartare människor än du utanför ­företaget, och man måste på något sätt fundera ut hur de kan bidra.”

En del media av traditionellt snitt har nu börjat tänka i dessa banor. I synnerhet webbmedia, där läsarna bjudits in att delta i det redaktionella arbetet i den bemärkelsen att de givits möjlighet att bidra med eget innehåll, det vi kallar “användargenererat innehåll” och på så sätt interagera med såväl mediets “eget” som användarnas innehåll.

Företagen och dess kommunikativa representanter har dock i mycket begränsad omfattning givits möjlighet att delta i den redaktionella kontexten, såvida de inte tar genvägen som användare/läsare. Detta trots att de är sakkunniga, har mycket att berätta, och dessutom villiga att betala en slant för att möta sin målgrupp, vilken ofta är densamma som mediets läsare. Det företagsgenererade innehållet är hänvisad till annonsplats eller till mediets “tipsa oss”-adress.

Men nu ser vi isen brytas. En del media har nu avsatt utrymme på redaktionell plats där det står fritt för alla företag att släppa sina nyheter (eller pressmeddelanden som de fortfarande ibland kallas). I min värld är detta de första stapplande stegen till av medierna fullt utbyggd “crowdsoursing”, som med sannolikhet mynnar ut i en nyhetscommunityn som vida överträffar mediets nuvarande verksamhet, sett ur ett användar- och kundperspektiv.

HD.se satsar på interaktivitet med läsarna


Sören Karlsson har strategin klar för HD.se 2009. Tidningssajten kommer lägga allt fokus på “höjd teknisk stabilitet, fler lokala nyheter ännu snabbare och förbättrad interaktivitet med våra besökare“.
Sören skriver i sin blogg: “Vi vet att hd.se i första hand används för uppdatering – har det hänt något? – och som ett jättestort arkiv som våra besökare hittar in till via Google. Lägg till det interaktiviteten och du har i princip hd.se:s uppdragsbeskrivning.”

Bravo! Strategin känns helt rätt. Ett gammelmedia som redan är på hugget, har alltså ännu högre ambitioner 🙂

Får jag då å det ödmjukaste våga mig på ett tips? Väl medveten om att jag nu slår in en öppen dörr.

Om jag vore i dina kläder, Sören, så skulle jag försöka kombinera satsningen på lokala nyheter med läsargenererat innehåll, där läsarna ges möjlighet att publicera sina iaktagelser direkt på HD.se; och där själv delta i den ev diskussionen och/eller utvecklingen av iaktagelserna ifråga tillsammans med övriga läsare.  Konceptet är, som du vet, relativt beprövat, och resulterar i kraftigt ökad trafik och ökat engagemang, och därmed nöjdare och lojalare läsare. Kanske finns det en massa politik som står ivägen för en satsning enligt ovan, men en sträva vore på sin plats.

För du skriver ju att HD.se kommer satsa “ännu hårdare på olyckor och brott, sporthändelser och andra snabba lokala nyheter”och att man “vill, kan och ska vara bäst på snabba lokala nyheter”.

Istället för att skapa möjligheter för era läsare att direkt medverka på HD.se, ber tidningen idag dem om att tipsa: “Har du något du vill tipsa oss om? Har du bilder från olyckan, såg du rånet eller har du något som du tycker att vi bör veta?” Tipsen och det läsargenererade innehållet samlas idag in via post och telefon vilket med största sannolikhet tar udden av det mesta ovan:

“Vill du dela med dig av en händelse i ditt liv eller en historia du hört? Skriv ett läsarbrev, bifoga en eventuell bild, och skicka in till oss:
e-post: lasarforum@hd.se
Vanligt brev: Helsingborgs Dagblad, redaktionen 251 83 Helsingborg.
Skriv kort och bifoga namn, adress och telefonnummer.”

“Vi på HD och hd.se vill ha dina tips, bilder och filmer. Enklast gör du det genom att ringa oss på:
020-100180
eller mejla på:
tipsa@hd.se”

Nej, ni varken kan eller ska bli något Youtube eller Flickr, men ni utnyttja samma tänk för att skapa fler, engagerade och lojala besökare.

Om jag fick se dig skapa dess förutsättningar under 2009 så skulle mina redan skyhöga förväntningar på dig och HD.se överträffas.

En sak till; som du vet så satsar företag, myndigheter, organisationer, föreningar, klubbar, m fl flera miljarder kronor på att ta fram information alla kategorier för att skapa goda relationer med sin marknad. Konventionellt kallas detta för pressinformation, men jag kallar det hellre CGC (Companies Generated Content), d v s företagens motsvarighet till UGC  (User Generated Content). På samma sätt som ni har för avsikt att utnyttja UGC, borde HD.se överväga utnyttja CGC.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,