Umeå universitet bäst på sprida information via webben


Grattis Umeå Universitet! Enligt tidningen IVA-aktuellts underökning av vilka lärosäten som är bäst på att sprida information (forskningsrönsrelaterade artiklar) via webben, visade sig Umeå Universitet som vinnare i de flesta klasser.

Umeå Universitet bäst på att sprida information via webben

Camilla Modéer, generalsekreterare på VA (Vetenskap & Allmänhet) anser att alla forskare borde
informera om vad de gör just via internet.
– Finns informationen på webben så är den enkelt sökbar och lättillgänglig, menar hon.

Umeå Universitet har fler strängar på sin lyra. I en annan undersökning, som man hänvisar till i ett pressmeddelande via Newsdesk, är universitetet ifråga också bäst på medierelationer.

“I undersökningen PR-barometern samhälle har 22 journalister lämnat sina synpunkter på Umeå universitets kommunikation med media. Umeå universitet fick även där högsta poäng blad de lärosäten som var med i studien.”

– Det känns verkligen roligt, framför allt att Umeå universitet kom högst upp i den “top of mind-undersökning” som gjordes, där alla deltagande 284 journalister spontant skulle nämna det lärosäte de tyckte var bäst på medierelationer. Att journalisterna dessutom gav universitetsledningen toppoäng på viljan att kommunicera med journalister känns extra bra, säger Carina Dahlberg, presschef.

Totalt utvärderades 41 myndigheter eller organisationer av 284 journalister. PR-barometern görs av det danska företaget Aalund.

Andra bloggar om: , , , , , , ,