Sociala nätverk större än sökmotorerna

Ett paradigmskifte ägde rum nyligen på Nya Zealand när antal besökare till sociala nätverk på webben blev fler än till sökmotorerna. Detta enligt Hitwise. Och precis i enlighet med deras tidigare prognoser.

In New Zealand Social Networking and Forums has surpassed Search Engines in the week ending 5 December 2009. I have been tracking this on a daily basis and over the past 6 weeks Social Networking and Forums had been ahead across the weekends since the weekend of 25 and 26 October, and taking the lead on Fridays since 11 November 2009, skriver Alan Long för Hitwise

Under den senaste 12 månadersperioden har trafiken mätt i antal besökare till sociala nätverk ökat med 30,7% att jämföra med sökmotorernas måttliga ökningar med 3,6%.

4 Responses

  1. […] Sociala nätverk större än sökmotorerna […]

  2. […] Utvecklingen går mycket fort och det gör det mycket intressant att titta på hur integritet och säkerhet utvecklas just nu. Exempelvis har Hitwisesiffror visat att på Nya Zealand har besöken på sociala nätverk blivit fler än besöken …. […]

  3. […] den som fortfarande är skepisk till värdet av sociala medier kan läsa hos Newsdesk, om hur de sociala nätverken går om sökmotorerna. Dojan på Newsdesk har också skrivit om […]

  4. Dags att ändra “Sveriges ledande söktjänst för pressinformation” till “Sveriges ledande sociala nätverk för pressinformation”?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: